Προμήθεια πεταλούδας γκαζιού για το ΚΗΗ 1300 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια πεταλούδας γκαζιού για το ΚΗΗ 1300 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ - 1300 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 55/2018
ΑΔΑ ΨΘΒΖΟΡ1Π-ΟΘΤ
ΑΔΑΜ 18PROC002883496
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-04-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear