ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΜΠΛΕ ΦΑΡΩΝ LED – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΜΠΛΕ ΦΑΡΩΝ LED

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΜΠΛΕ ΦΑΡΟΙ LED 10τεμ.
Αριθμός Εντολής 187/20-10-2020
ΑΔΑ 6Β3ΦΟΡ1Π-ΩΗΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear