Προμήθεια πέντε (5) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο “IpA Shield II”, – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια πέντε (5) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο “IpA Shield II”,

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια πέντε (5) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο “IpA Shield II”, του προγράμματος συνεργασίας Interreg IPA CBC “Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014 -2020”
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-02-2020
Αριθμός Διακήρυξης 3/2020
ΑΔΑ 63Ψ3ΟΡ1Π-Σ6Γ
ΑΔΑΜ 20PROC006301503 2020-02-17
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear