ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PATS ΤΥΠΟΥ ZOLL ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PATS ΤΥΠΟΥ ZOLL ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PATS ΤΥΠΟΥ ZOLL
Αριθμός Εντολής 8Τ/11-03-2021
ΑΔΑ 63ΛΕΟΡ1Π-Ε1Ν
ΑΔΑΜ 21REQ008324421
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear