ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PATCH Η.Κ.Γ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PATCH Η.Κ.Γ.

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Patch Η.Κ.Γ ενηλίκων
Αριθμός Εντολής 434/24-08-2017
ΑΔΑ 6ΒΤΕΟΡ1Π-ΨΓΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear