ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PATCH Η.Κ.Γ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PATCH Η.Κ.Γ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Patch Η.Κ.Γ ενηλίκων
Αριθμός Εντολής 201/10-08-2018
ΑΔΑ Ω79ΘΟΡ1Π-ΤΧΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-08-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear