ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PATCH Η.Κ.Γ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PATCH Η.Κ.Γ.

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Patch Η.Κ.Γ. Ενηλίκων 2.000τεμ.
Αριθμός Εντολής 27/22-01-2020
ΑΔΑ 6ΗΩΨΟΡ1Π-6Η9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear