Προμήθεια Παραβόλων για εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ ασθενοφόρων οχημάτων ΑΕ 260/5-05-22 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Παραβόλων για εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ ασθενοφόρων οχημάτων ΑΕ 260/5-05-22 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Παράβολο δημοσίου για τον εκπρόθεσμο ( > 6μηνών) έλεγχο KTEO του ΚΗΗ 2020 ασθενοφόρου οχήματος.τεμ:1 πιθανή δαπάνη 85,00 €
2.Παράβολο δημοσίου για τον εκπρόθεσμο ( > 6μηνών) έλεγχο KTEO του ΚΗΗ 1939 ασθενοφόρου οχήματος.τεμ:1 πιθανή δαπάνη 85,00 €
3.Παράβολο δημοσίου για τον εκπρόθεσμο (1 - 6 μήνες) έλεγχο KTEO του ΚΗΗ 8111 ασθενοφόρου οχήματος. τεμ:1 πιθανή δαπάνη 42,00 €
4. Παράβολο δημοσίου για τον εκπρόθεσμο (1 - 6 μήνες) έλεγχο KTEO του ΚΗΙ 9989 ασθενοφόρου οχήματος. τεμ:1 πιθανή δαπάνη 42,00 €
5.Παράβολο δημοσίου για τον εκπρόθεσμο (1 - 6 μήνες) έλεγχο KTEO του ΚΗΗ 8719 ασθενοφόρου οχήματος. τεμ:1 πιθανή δαπάνη 42,00 €
6. Παράβολο δημοσίου για τον εκπρόθεσμο (1 - 6 μήνες) έλεγχο KTEO του ΚΗΙ 9982 ασθενοφόρου οχήματος. τεμ:1 πιθανή δαπάνη 42,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 260/2022
ΑΔΑ 9ΞΣΖΟΡ1Π-ΦΙΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-05-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear