Προμήθεια παραβόλων δημοσίου ΑΕ 343/16-06-2020 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια παραβόλων δημοσίου ΑΕ 343/16-06-2020 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 3 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΩΡΕΑΣ Δ.ΠΑΣΧΑΛΗ (Tεμ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-06-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 343/2020
ΑΔΑ 6ΘΦΖΟΡ1Π-ΘΚ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-06-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear