ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΏΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΏΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 ΤΕΜ ΠΑΛΜΙΚΏΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2019
Αριθμός Διακήρυξης 23/2019
ΑΔΑ ΩΨΚ7ΟΡ1Π-2ΥΙ
ΑΔΑΜ 19PROC004649961
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-04-2019 - Ωρα 14:00 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear