ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ Ο2 ΑΕΡΟΛΙΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ Ο2 ΑΕΡΟΛΙΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΕΡΟΛΙΝ
Αριθμός Εντολής 99/27-04-2020
ΑΔΑ 6ΑΦ5ΟΡ1Π-6ΩΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear