ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Αριθμός Εντολής 173/18-10-2017
ΑΔΑ ΩΚΛΟΟΡ1Π-5ΩΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear