ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΗΣ TFT DISPLAY INCLUDING PCB ΓΙΑ ΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ VIAMED 2160 TOY TΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΗΣ TFT DISPLAY INCLUDING PCB ΓΙΑ ΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ VIAMED 2160 TOY TΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΗΣ TFT DISPLAY INCLUDING PCB ΓΙΑ ΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ VIAMED 2160 TOY TΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 57/17-03-2021
ΑΔΑ 67ΣΕΟΡ1Π-9ΡΑ
ΑΔΑΜ 21PROC008523193
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear