ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ( – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ(

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ(FIAT PUNTO KY 7660)
Αριθμός Εντολής 36/09-03-2018
ΑΔΑ 68ΑΕΟΡ1Π-ΔΧ1
ΑΔΑΜ 18PROC002951228
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-04-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear