ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΖΕΝΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β17/18-9-19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΖΕΝΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β17/18-9-19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50LT ΟΞΥΖΕΝΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής B17/18-09-2019
ΑΔΑ ΡΗ44ΟΡ1Π-ΙΡ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear