ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΖΕΝΕ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΖΕΝΕ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΟΞΥΖΕΝΕ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ (των 200ml)
Αριθμός Εντολής 10/10-01-2020
ΑΔΑ 6Υ8ΞΟΡ1Π-ΦΚΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear