Προμήθεια οξυγόνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια οξυγόνου

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια οξυγόνου
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 33/2017
ΑΔΑ ΩΘ0ΣΟΡ1Π-ΓΡΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-08-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear