ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ VHF ΜΕ ΔΙΠΛΕΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 146MHZ-174MHZ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 50W – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ VHF ΜΕ ΔΙΠΛΕΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 146MHZ-174MHZ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 50W

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΝΕΟΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ VHF ΜΕ ΔΙΠΛΕΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 146MHZ-174MHZ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 50W
Αριθμός Εντολής Τ06/17-02-2022
ΑΔΑ Ψ885ΟΡ1Π-ΧΥΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-08-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear