ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ, ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ, ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ, ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 36/16/3/2017
ΑΔΑ 7ΖΔ7ΟΡ1Π-2Ε5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear