ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Μ.Χ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Μ.Χ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Μ.Χ
Αριθμός Εντολής Ν18/12-05-2020
ΑΔΑ 6Γ22ΟΡ1Π-4Κ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear