ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ
Αριθμός Εντολής 291/27-06-2017
ΑΔΑ 9Χ5ΝΟΡ1Π-7ΘΙ
ΑΔΑΜ 17PROC001744659
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear