ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΙ 9999 – VOLKSWAGEN TRANSPORTER –ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΙ 9999 – VOLKSWAGEN TRANSPORTER –ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΚΟΡΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ ΚΩΔΙΚΟΣ: 070100092DX (ΤΜΧ 1)
Αριθμός Εντολής 150/28-06-2023
ΑΔΑ ΨΝΧΥΟΡ1Π-Γ4Δ
ΑΔΑΜ 23REQ013020904
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-07-2023 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear