ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΙ 9996 – VOLKSWAGEN TRANSPORTER –ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΙ 9996 – VOLKSWAGEN TRANSPORTER –ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΚΟΡΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 070100092DX (ΤΜΧ 1)
Αριθμός Εντολής 136/22-06-2023
ΑΔΑ 6ΑΨΖΟΡ1Π-ΗΘΩ
ΑΔΑΜ 23REQ013020369
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-07-2023 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear