ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ VW TRANSPORTER T5 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ VW TRANSPORTER T5

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Κωδ:03L100092AX
Αριθμός Εντολής 402/11-08-2017
ΑΔΑ 6Κ2ΑΟΡ1Π-Β4Δ
ΑΔΑΜ 17PROC001966471
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear