ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ VW T5 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ VW T5

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ VW Κωδ:070100092DX
Αριθμός Εντολής 78/21-05-2020
ΑΔΑ ΨΨ1ΡΟΡ1Π-ΛΚ1
ΑΔΑΜ 20PROC006744384
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear