ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ VW Τ5 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΛΟΓΩ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΝΠ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ VW Τ5 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΛΟΓΩ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΝΠ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ VW Κωδ:070100092DX
Αριθμός Εντολής 78/26-03-2020
ΑΔΑ ΨΨ1ΡΟΡ1Π-ΛΚ1
ΑΔΑΜ 20PROC006760018
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear