ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΛΟΚ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, 1.500 ΤΕΜΑΧΙΑ
Αριθμός Εντολής 101/26-06-2017
ΑΔΑ 7ΦΝΓΟΡ1Π-Χ27
ΑΔΑΜ 17REQ001586925
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear