ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 8128 ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB9066331P551796 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 8128 ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB9066331P551796

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΡΟΔΕΛΛΕΣ 2. ΜΠΕΚ. 3. ΓΡΑΣΣΟ 4. ΒΙΔΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ DAIMLER
Αριθμός Εντολής 11T/14-02-2020
ΑΔΑ ΩΝΧΘΟΡ1Π-ΛΚΟ
ΑΔΑΜ 20PROC006437370
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear