ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ LR6 (AA) ΤΕΜ 500
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ LR3 (AAA) ΤΕΜ 200
ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ CR123A ΤΕΜ 500
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ LR14 (C) ΤΕΜ 100
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ LR20 (D) ΤΕΜ 100
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ CR2032 ΤΕΜ 50
Αριθμός Εντολής 31/18-03-2020
ΑΔΑ 9ΡΜ9ΟΡ1Π-532
ΑΔΑΜ 20REQ006477152
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear