Προμήθεια μπαταριών UPS για το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια μπαταριών UPS για το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ12VOLT/7,2AH/20hr ΓΙΑ ΤΑ UPS
ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-02-2019
Αριθμός Διακήρυξης 19/2019
ΑΔΑ ΨΒΠΓΟΡ1Π-ΠΔΡ
ΑΔΑΜ 19PROC004649037
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-04-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear