Προμήθεια μπαταριών οξυμέτρου για το ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια μπαταριών οξυμέτρου για το ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ECONET BL5C BLOCK ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2019
Αριθμός Διακήρυξης 21/2019
ΑΔΑ 7ΝΤΗΟΡ1Π-8ΟΩ
ΑΔΑΜ 19PROC004832189
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-04-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear