ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ UPS ΚΑΙ ΦΑΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ UPS ΚΑΙ ΦΑΚΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ UPS ΚΑΙ ΦΑΚΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5408/2017
ΑΔΑ 6ΒΙ3ΟΡ1Π-2Α0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-12-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear