Προμήθεια Μπαταριών και Παρελκόμενων για Αυτόματους Απινιδωτές τύπου LIFEPAK 1000 STRYKER/PHISIOCONTROL (AE68) ΕΕΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Μπαταριών και Παρελκόμενων για Αυτόματους Απινιδωτές τύπου LIFEPAK 1000 STRYKER/PHISIOCONTROL (AE68) ΕΕΕΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια Μπαταριών και Παρελκόμενων για Αυτόματους Απινιδωτές τύπου LIFEPAK 1000 STRYKER/PHISIOCONTROL (AE68) ΕΕΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2022
Αριθμός Διακήρυξης 07/2022
ΑΔΑ 9Ζ9ΖΟΡ1Π-Ζ27
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-03-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear