Προμήθεια Μπαταριών και Παρελκόμενων – Αναλώσιμων για απινιδωτές – monitor τύπου Lifepak 15 Stryker/Physio-Control (AE 66) EEEΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Μπαταριών και Παρελκόμενων – Αναλώσιμων για απινιδωτές – monitor τύπου Lifepak 15 Stryker/Physio-Control (AE 66) EEEΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια Μπαταριών και Παρελκόμενων - Αναλώσιμων για απινιδωτές - monitor τύπου Lifepak 15 Stryker/Physio-Control (AE 66) EEEΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2022
Αριθμός Διακήρυξης 05/2022
ΑΔΑ ΨΕΩΙΟΡ1Π-Ω9Ι
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-03-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear