ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ UPS – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ UPS

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Μπαταρίες Μολύβδου 12V 7AH
Αριθμός Εντολής 247/25-10-2018
ΑΔΑ 65ΝΖΟΡ1Π-39Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear