ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 1 & 2 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 1 & 2

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100AH 13τεμ.
2) ΜΠΑΤΑΡΙΑ AGM STAR STOP 95AH 13τεμ.
3) ΜΠΑΤΑΡΙΑ 75AH 7τεμ.
Αριθμός Εντολής 4/10-01-2024
ΑΔΑ 96Γ5ΟΡ1Π-ΗΜΜ
ΑΔΑΜ 24PROC014257151
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-02-2024 - Ωρα 15:00
Αρχείο PDF pdf
Bear