Προμήθεια Μπαταριών για τη λειτουργία φορητών παλμικών οξύμετρων, ψηφιακών πιεσόμετρων, σακχαρόμετρων και αυτόματων απινιδωτών τύπου ZOLL AED PLUS (ΑΕ 10) ΕΕΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Μπαταριών για τη λειτουργία φορητών παλμικών οξύμετρων, ψηφιακών πιεσόμετρων, σακχαρόμετρων και αυτόματων απινιδωτών τύπου ZOLL AED PLUS (ΑΕ 10) ΕΕΕΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια Μπαταριών για τη λειτουργία φορητών παλμικών οξύμετρων, ψηφιακών πιεσόμετρων, σακχαρόμετρων και αυτόματων απινιδωτών τύπου ZOLL AED PLUS (ΑΕ 10) ΕΕΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2022
Αριθμός Διακήρυξης 06/2022
ΑΔΑ 6ΟΖΨΟΡ1Π-64Υ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-03-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear