Προμήθεια μπαταριών για τα ΚΗΟ 3350 και ΚΗΙ 9997 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια μπαταριών για τα ΚΗΟ 3350 και ΚΗΙ 9997 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΟ 3350 ( FORD TRANSIT ) KAI ΚΗΙ – 9997 ( VW TRANSPORTER ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 137/2018
ΑΔΑ ΨΞ4ΜΟΡ1Π-Γ0Ν
ΑΔΑΜ 18PROC003551361
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-08-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear