Προμήθεια μπαταριών για τα ΚΗΟ 3350 και ΚΗΙ 9997 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια μπαταριών για τα ΚΗΟ 3350 και ΚΗΙ 9997 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΟ – 3350 ( FORD TRANSIT ) ΚΑΙ ΚΗΙ- 9997 ( VW TRANSPORTER ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 160/2019
ΑΔΑ ΨΠΔΠΟΡ1Π-ΓΚΦ
ΑΔΑΜ 19PROC005522334
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-09-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear