Προμήθεια μπαταριών για το ΚΗΟ 2013 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια μπαταριών για το ΚΗΟ 2013 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ - 2013 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 199/2019
ΑΔΑ 96Ε1ΟΡ1Π-2Ε2
ΑΔΑΜ 19PROC005627038
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-10-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear