Προμήθεια μπαταριών για τα ΚΗΙ 9983, ΚΥ 3402 και ΚΗΟ 2013 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια μπαταριών για τα ΚΗΙ 9983, ΚΥ 3402 και ΚΗΟ 2013 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΙ – 9983, ΚΥ – 3402 ΚΑΙ ΚΗΟ - 2013 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER )
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 286/2018
ΑΔΑ ΨΖ1ΔΟΡ1Π-01Ω
ΑΔΑΜ 18PROC003999699
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear