Προμήθεια μπαταριών για το ΚΗΗ 5658 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Καλύμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια μπαταριών για το ΚΗΗ 5658 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Καλύμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ - 5658 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW CADDY
Αριθμός Εντολής 204/08-10-2019
ΑΔΑ 6ΞΡΑΟΡ1Π-ΜΟΥ
ΑΔΑΜ 19PROC005671053
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear