Προμήθεια μπαταριών για τα ΚΗΗ 3930 και ΚΗΗ 3931 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια μπαταριών για τα ΚΗΗ 3930 και ΚΗΗ 3931 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΗ 3930 KAI ΚΗΗ – 3931 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 313 CDI
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 189/2018
ΑΔΑ ΨΗΓΗΟΡ1Π-ΨΩΤ
ΑΔΑΜ 18PROC003668622
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear