Προμήθεια μπαταριών για το ΚΗΗ 1301 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια μπαταριών για το ΚΗΗ 1301 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ – 1301 ( VW TRANSPORTER ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ( ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ )
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 240/2018
ΑΔΑ 6ΗΙ4ΟΡ1Π-ΠΟΨ
ΑΔΑΜ 18PROC003779670
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear