Προμήθεια μπαταριών για το ΚΗΗ 1005 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Θήρας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια μπαταριών για το ΚΗΗ 1005 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Θήρας

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ – 1005 ( VW TRANSPORTER ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΘΗΡΑΣ ( ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ )
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 245/2018
ΑΔΑ ΨΗ6ΙΟΡ1Π-Η60
ΑΔΑΜ 18PROC003780541
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear