ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΑ TETRA MOTOROLA MTH 800 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΑ TETRA MOTOROLA MTH 800

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΑ TETRA MOTOROLA MTH 800
Αριθμός Εντολής 42/27-04-2022
ΑΔΑ ΨΒΘΝΟΡ1Π-9ΩΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-05-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear