Προμήθεια μπαταριών για διάφορες χρήσεις ( για απινιδωτή AED ZOLL, οξύμετρα, πιεσόμετρα ,κλπ. ) για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς του – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια μπαταριών για διάφορες χρήσεις ( για απινιδωτή AED ZOLL, οξύμετρα, πιεσόμετρα ,κλπ. ) για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς του

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ( ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ AED ZOLL , ΟΞΥΜΕΤΡΑ ,ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΚΛΠ.) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 49/2019
ΑΔΑ Ω0ΠΛΟΡ1Π-ΟΧΕ
ΑΔΑΜ 19PROC004747759
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-04-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear