ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΑ 52Α Κωδ:0092Σ40020
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 110Α Κωδ:C5600TE
Αριθμός Εντολής 472/31-08-2017
ΑΔΑ ΩΠΖΩΟΡ1Π-ΗΩ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear