ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ CITROEN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ CITROEN

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΑ 52Α Κωδ:0092S40020
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 95Α Κωδ:0092S40280
Αριθμός Εντολής 551/16-10-2017
ΑΔΑ Ψ647ΟΡ1Π-ΨΝ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear