ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AGM 95 AH 6τεμ.
2) ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 60 AH 2τεμ.
Αριθμός Εντολής 128/17-09-2021
ΑΔΑ 9ΚΗ9ΟΡ1Π-5Τ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-11-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear